İnsanlığın ilk çağlarından beri gıda maddesi olarak tüketilen tuzun kullanım alanı çağımızda genişleyip, kimya sanayinin önemli girdilerinden biri haline gelmiştir. Sanayide gelişmiş ülkelerde tuz tüketiminin %60-70'ini kimya sanayi teşkil etmektedir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan
ülkemizde de tuzun önemi küçümsenemez.
  Ekonomik değer taşıyan tuz kaynakları katı ve sıvı olarak ikiye ayrılmaktadır. Tuz sıvı halde denizlerde, tuzlu göllerde, tuzlu su kaynaklarında ve
katı halde de kaya tuzu şeklinde bulunmaktadır.

   Bitmez ve tükenmez tuz kaynağı olan denizler dünyamızın en büyük tuz rezervlerini teşkil etmektedirler. Vücudumuzda protein, yağ, karbonhidratlar ve su ile birlikte, kalsiyum, fosfor, sodyum, klorür, potasyum, kükürt, magnezyum gibi iyonlar bulunur. Bunlardan sodyum, klorür, potasyum ve kalsiyum iyonları vücudun elektrolit dengesini sağlar. Bu iyonların insan vücudunda belirli bir değerden az veya fazla olması elektrolit dengeyi bozacağından vücutta bir takım rahatsızlıklara neden olmaktadır. Sözü edilen iyonlardan sodyum ve klorürü bir arada tuzda bulmak mümkündür. Saf tuz yaklaşık %40 oranında sodyum ve %60 oranında klorür içermektedir. Çeşitli nedenlerle vücutta azalan sodyum ve klorür ihtiyacının büyük bir kısmı tuzdan sağlanır.

   Tuz insan vücudunun fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için gerekli olduğu kadar, endüstriyel amaçlarla bir çok sektörde kullanılmaktadır. Örneğin gıda, tekstil, deri, kimya, metalürji sektörlerinde ve hayvancılıkta kullanılmaktadır. Endüstriyel amaçlarla kullanılacak tuzun da yabancı maddelerden arındırılmış, temiz, kuru, saf ve akışkan olması gerekmektedir.

   Günümüzde pek çok sanayi dalı, üretiminin kalitesini artırarak yurtiçinde ve dışında rekabet edebilmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple sanayimiz yüksek saflıkta kaliteli tuza ihtiyaç duymaktadır.

  GÜNEY TUZ

 
E-Posta : bilgi@guneytuz.com.tr     GÜNEY TUZ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | www.guneytuz.com.tr